“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” хувьцаат компаний нийт албан хаагчдад Улсын бүртгэлийн багц хуулиудыг сурталчилан сургалт зохион байгууллаа.

“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” хувьцаат компаний нийт албан хаагчдад Улсын бүртгэлийн багц хуулиудыг сурталчилан…