“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

2019.04.23 ний өдөр Орхон сумын ЗДТГ-тай хамтран тус суманд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулан Улсын бүртгэлийн багц хуулийн шинэчилсэн найруулга, Burtgel.mn хаягнаас хэрхэн лавлагаа авах болон цахим бүртгэлийн ач холбогдлын талаар мэдээлэл хийж, 80 гаруй иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *