“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” хувьцаат компаний нийт албан хаагчдад Улсын бүртгэлийн багц хуулиудыг сурталчилан сургалт зохион байгууллаа.

“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” хувьцаат компаний нийт албан хаагчдад Улсын бүртгэлийн багц хуулиудыг сурталчилан сургалт зохион байгууллаа. Албан хаагчид шаардлагатай мэдээ мэдээллийг ажлын байран дээр нь ирж өгсөнд талархалаа илэрхийлэн цаашид хамтран ажиллах талаар санал тавьснаар сургалт өндөрлөлөө. Хамтран ажилласан хуулийн зөвлөх Г. Мөнхгэрэлд талархсанаа илэрхийлье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *