“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”

      Монгол Улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жилийн ой, улсын бүртгэлийн ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан Дархан-Уул аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс өнөөдөр “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-ийг Дархан сумын 1, 2, 3, 15 дугаар багийн төвүүдэд зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр бүртгэлийн үйлчилгээг 168 иргэн, 21 аж ахуйн нэгжид үзүүлж 200 гаруй иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хэрхэн авах болон хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ хуулийн хугацаанд бүртгүүлэх тухай мэдээлэл зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.
      Хамтран ажилласан Дархан сумын ЗДТГ, 1, 2, 3, 15 дугаар багийн Засаг дарга, зохион байгуулагч нартаа талархаж ажлын өндөр амжилт хүсч байгаагаа илэрхийлье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *