“Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-өөр тус хэлтэст гэрлэлтээ батлуулсан 4 хос, шинээр төрсөн 2 хүүхдэд гэрчилгээг нь хүндэтгэлтэйгээр гардуулан дурсгалын зүйл хадгалуулав.

Дархан сумын улсын бүртгэгч нарын санаачлагаар “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд 2019 оны 05 дугаар сарын 15 ны өдөр “Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-өөр тус хэлтэст гэрлэлтээ батлуулсан 4 хос, шинээр төрсөн 2 хүүхдэд гэрчилгээг нь хүндэтгэлтэйгээр гардуулан дурсгалын зүйл хадгалуулав. Гэрлэлтээ батлуулсан нийт гэр бүлүүддээ талархал илэрхийлье. Монголын үрс маш олон болтугай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *