2020 оны ээлжит сонгуульд ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын мэдээлэл технологийн сургалт

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын мэдээлэл технологийн сургалт 2020.06.14-15 ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *