“НЭЭЛТТЭЙ ТӨР” цахим мэдээллийн шууд нэвтрүүлэгт оролцлоо.

        Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазрын  “Нээлттэй төр” цахим мэдээллийн цагаар Хэлтсийн дарга, ХУБ Б.Цогзолмаа, ИУБ-ын тасгийн дарга Ш.Баярмаа, ХЭУБ А.Долгоржав нар 2020.04.15-ны өдөр оролцож МУ Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, МУ-ын зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийг шалган шийдвэрлэх тухай хууль, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч бүртгүүлэх зэрэг асуудлаар хууль сурталчилж шууд асуултад хариулан иргэдэд мэдээ мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *