Авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсгээс зохион байгуулж байгаа төрийн албан хаагч, эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан сургалт явагдаж байна.Сургалтанд холбогдох албан хаагчид хамрагдаж байна.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *