Түгээмэл асуулт хариулт

Иргэн: Салбар төлөөлөгчийн газар, охин кампаний ялгааг хэлж өгөөч?

Хариулт: Салбар төлөөлөгчийн газар хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэхгүй салбарын гэрчилгээтэй, тэмдэгтэй хоорондоо байгуулсан гэрээ журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. Харин охин компани нь  өөрийн гэсэн оноосон нэртэй, тусгайлан баталсан дүрэм, шийдвэр тогтоол, тэмдэг, гэрчилгээтэй тусдаа биеэ даасан хуулийн этгээд байдаг.

Иргэн: Гадаад паспортыг 5 жилийн хугацаатай олгож байхад авсан хугацаа нь дуусаагүй байгаа одоо 10 жилээр олгож байгаа паспортыг авч болох уу?

Хариулт: Солиулж авч болно.

Иргэн: Газар өмчлөх гэрчилгээг урьд нь танай байгууллагаас авдаг байсан одоо тухайн газрын албандаа  хандаж авдаг болсон юм уу?

Хариулт:  Тийм. Дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан ГХБХБГазраас холбогдох нотлох баримтыг Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэн 3 хоногын дотор хянаж үзээд Э дугаар олгож байгаа.