Мэдээ мэдээлэл

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн санал авах байранд ажиллах улсын бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудыг эрх зүйн мэдээллээр хангах, түүний чиг үүрэг зэрэг сэдвүүдээр чиглэл өгөх сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 10 ны өдөр зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *