Хонгор сум Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдлоо.

Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийг 2018 оноос Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, гүйцэтгэгч компанийн 2019 оны ОНТХО 2019-01/47 тоот гурвалсан гэрээний үндсэн дээр орон нутгийн төсвөөс 3.0 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж 2020 оны 9 дүгээр сараас эхлэн тус аймгийн Хонгор сумыг бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбон ажиллаж байна.

Тодруулбал иргэд өмнө нь иргэний улсын бүртгэлийн лавлагаа,  зарим үйлчилгээг зөвхөн аймгийн төв болон харьяалах сум /дүүрэг/-ээсээ авдаг байсан бол одоо онлайн сүлжээний тусламжтайгаар харьяалал харгалзахгүйгээр шууд сумаасаа авах боломж бүрдэж байгаа юм. Ингэснээр бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чирэгдэлгүй хүргээд зогсохгүй иргэдийн хувьд цаг хугацаа, эдийн засгийг хэмнэх олон давуу талтай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *