Мэдээ мэдээлэл

ХЗДХЯ-аас баталсан “Ахмад настан –хэрэглэгч”-ийн эрхийг хамгаалах арга хэмжээний дагуу Ахмад настан үйлчлүүлэгчдэд дараалал харгалзахгүй тэргүүн ээлжинд үйлчилж байна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *