Бүх нийтийн “Их хотын цэвэрлэгээ”-нд хамт олноороо оролцлоо.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 1-04/03 албан даалгавар, Захирагчийн ажлын албаны дарга бөгөөд хотын ерөнхий менежерийн 2019 оны 04 сарын 17-ны 03/68 дугаартай албан бичгийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Бямба гарагт зохион байгуулсан бүх нийтийн “Их хотын цэвэрлэгээ”-нд хамт олноороо оролцлоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *